Adalah dimaklumkan bahawa Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia (KPTM) telah melaksanakan Public-Private Research Network bagi mewujudkan ‘knowledge-friendly ecosystem’ di Malaysia. Dalam workshop ini, pihak industri yang merupakan pengguna pengetahuan dihubungkan dengan pengeluar pengetahuan iaitu institusi pengajian tinggi (IPT) dan institusi penyelidikan (RI) bagi meningkatkan lagi daya produktiviti negara melalui aktiviti inovasi dan penyelidikan gunaan.